Aanbieding!

ASP.NET MVC 4. Programowanie

15.99 13.99

Buy Now

Artikelnummer: 501119375469 Categorie:

Beschrijving

Wykorzystaj potencja? ASP.NET!
Platforma ASP.NET to g?owny konkurent j?zyka Java w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz zaawansowanych stron internetowych. Jej autorzy zadbali o to, aby ka?da kolejna wersja u?atwia?a prac? programistom w coraz szerszym zakresie. Programi?ci to doceniaj? i ASP.NET znajduje si? w?rod j?zykow najcz??ciej wybieranych przy tworzeniu zaawansowanych projektow.
Je?eli chcesz w pe?ni wykorzysta? potencja? ASP.NET MVC 4, przyda Ci si? wyj?tkowa ksi??ka. Ta, ktor? trzymasz w r?kach, bez w?tpienia taka jest! W trakcie lektury poznasz niuanse architektury MVC oraz dowiesz si?, jak tworzy? sieciowe API. Ponadto wykorzystasz Entity Framework do wydajnego korzystania z baz danych oraz zaznajomisz si? ze sposobami na rownoleg?e przetwarzanie ??da?. Szczegoln? uwag? powiniene? zwroci? na rozdzia? po?wi?cony zapewnieniu jako?ci – wykorzystanie testow automatycznych znacz?co u?atwi Ci ?ycie! Ksi??ka ta powinna trafi? na podr?czn? po?k? ka?dego programisty ASP.NET!
Si?gnij po t? ksi??k? i:poznaj wzorzec MVC
stworz zaawansowane Web API
zobacz, jak uatrakcyjni? Twoj? aplikacj? dzi?ki technologii AJAX
zbuduj bezpieczn? aplikacj?
zbuduj system testow automatycznych oraz ci?g?ej integracji
Poznaj i wykorzystaj mo?liwo?ci ASP.NET w Twoim projekcie!SALE