Johan Cruijff uitspraken

12.95

Buy Now

Artikelnummer: 501334274223 Categorie:

Beschrijving

Johan CruijffUitsprakenEen biografie in citatenSamengesteld door Sytze de BoerJohan Cruijff praat zoals hij voetbalt: vaak intuïtief,ongrijpbaar, met een duidelijk doel voor ogen, enmeestal een stap verder dan de ander. Dus is het logischdat degenen die het oppervlakkig beluisteren, vooralde anekdotische kant van de ¿Cruijffiaanse uitspraken¿zien. Dit citatenboek is voor hen die Cruijffs ware visieachter zijn woorden willen ontdekken, en laat zicheveneens lezen als een beknopte biografie.Fragment¿Ze lachen wel eens, als ik het zeg, maar dat kan me niks schelen. Ik hou vol,dat het Nederlandse voetbal internationaal zeer ver kan komen. Sterker nog: hetkan het beste voetbal worden dat er op de wereld ooit te zien is geweest. Dat lijktopschepperige taal van een twintigjarige blaaskaak, maar mag ik even vertellenwaarom ik optimist ben? Omdat het Nederlandse voetbal gedisciplineerd is entegelijkertijd fantasie heeft. Lukt het ons niet op de ene manier, dan gaan we watanders proberen. Dat zie je bij de meeste buitenlanders niet. Neem Liverpool.Pas toen ze tegen ons met 4-0 achterstonden, gingen ze iets anders proberen ¿en nog pas op bevel. Wij doen dat veel eerder, omdat we meer fantasie in ons spelhebben dan de meeste buitenlanders. U hoeft me niet te geloven. Lach maar,beste lezer. Maar sla dit boekje over 5 of 10 jaar nog maar eens op en lees danweer eens wat hier door die vrijpostige jongen van Cruijff voorspeld is. U zultzien dat hij gelijk heeft gekregen¿!¿Uit: Voetbal mijn sport. De Aanvalsspits, voorjaar 1968Sytze de Boer is informatie-specialist bij de Volkskrant. Sinds de jaren zestig houdt hij een Cruijff-archief bij.Dit boek is een uitgave van de Cruyff Bibliotheek, die zich ten doel stelt uitgaven te publiceren die de betekenisvan Johan Cruijff duiden. Een deel van de opbrengst van deze uitgaven komt ten goede aan het werk van deCruyff Foundation.Een biografie in citaten¿Een mooie selectie van wat ikallemaal gezegd heb in de loop van dejaren, soms zelfs verrassend. En bijde meeste uitspraken sta ik er ooknog steeds achter!¿ ¿ Johan CruijffSALE